Ontwikkelgebieden

Orde in de klas

Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn grote elementen die nodig zijn om een goede orde in les te brengen. Het begint met de start van de les waarin rust wordt gecreëerd en de docent ervoor zorgt dat de leerlingen hem volgen in gedrag. Hoe gaat dt in zijn werk?

Hoe start ik een les op

De leerlingen komen gezellig binnen. De één wat drukker dan de ander. Je verwelkomt Frank en zegt “hoi” tegen Veerle. En dan komt het moment van de start van de les. Welke openingszin kies ik? Wat wil ik zien voordat ik verder ga? Dergelijke keuzes zijn van groot belang voor een krachtige start van een les.

Sanctioneren

“JA!” Ga jij er maar uit!” Welke docent gebruikt die zin niet? Maar is het wel een goede zin? Welke mogelijkheden tot straffen zijn er eigenlijk? En áls ik al straf, welke opbouw kan ik ervoor gebruiken? Sterker nog: Een goede opbouw voorkomt vaak de sanctie zelf.
En wat dacht je van gewenst gedrag stimuleren door complimenteren? Vele sancties zullen uitblijven...

Didaktisch handelen

Een docent die goed didactisch handelt schept mede hierdoor een efficiënt leerklimaat. De didactische fasering van een les zorgt er voor dat een leerlingen al dan niet goed informatie op kan nemen. Welke modellen zijn hiervoor en hoe pas ik die dan toe?

Leeropbrengsten vergroten

Eén van de dingen die een docent wil is dat de leelringen kennis in zich op nemen. Op die opname van kennis te vergroten zijn er tal van manieren en werkvormen die het niet alleen beter maar ook leuker maken.
En hoe zorg ik dat leerlingen betrokken blijven bij mijn uitleg?

Goed contact met de leerling

Een heel groot deel van de tijd staat een docent in contact met leerlingen. Het is dus van groot belang dat dat contact een goed en leuk contact is. Als leerlingen een docent maar stom vinden wordt het al lastig een goede en leuke les neer te zetten. "Maar betekent dat dan dat ik vriendjes moet zijn met iedereen?” Nee, volgens mij niet. Maar zorg wel voor een goed en eerlijk contact.

Eerst het “hoe" en dan het "wat"

“Oke jongens en meiden! We gaan nu 15 met de opgaves aan de slag.”
“He Mark! ga eens recht zitten en stop met praten…"
Vaak zeggen docenten wel wát er gaat gebeuren maar vergeten ze het hóé. Vervolgens corrigeren ze daarna wél op het “hoe”. Door beide elementen te benoemen zal veel correctie komen te vervallen.

Differentiatie

Een term die veel gebezigd wordt in het onderwijs. Maar hoe pas je het toe? Er zijn veel werkwormen mogelijk om te differentiëren. Maar dan is het wel van belang om de verschillen inzichtelijk te hebben. Hoe kun je dat aanpakken?

“Ik wil graag ieder jaar zo’n traject doen. Het is echt leuk!"

Patrick Monteau, docent Engels
Bekijk video