Wat is beeld-coaching en hoe werkt het?

De manier waarop de beeldcoaching plaats vindt is SVIB. Dat staat voor School Video Interactie Begeleiding.
Deze manier van analyseren heeft de interactie tussen docent en leerling als middelpunt.
Alles wat in een les gebeurt is namelijk het gevolg van interactie die al dan niet (on)volledig heeft plaats gehad.

Het grote voordeel van beeldmateriaal is dat alle partijen hetzelfde zien. De interpretatie ervan kan overigens wel verschillend zijn en dit kan leuke gesprekken opleveren.