Voor wie is coaching?

Coaching is voor iedereen die wil ontwikkelen. Iedere docent die beter wil worden in hetgeen hij of zij het liefst doet, namelijk het lesgeven, is geschikt voor een coachingstraject.
Onderstaande voorbeelden illustreren verschillende uitgangsposities voor een mogelijk coachingstraject.

Bekwame docenten

Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam...

…is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een docent. “Het lesgeven gaat me wel goed af maar ik wil wel eens weten wat ik precies zo goed doe…" Deze insteek is een heel waardevolle. Het is namelijk van groot belang te weten wat je als docent nu eigenlijk inzet tijdens een goedlopende les; te weten wat jouw kracht is. Op het moment dat je inzichtelijk hebt wát je precies doet, en wat het effect ervan is, kun je dat vaker en bewuster inzetten.

Beginnende docenten

Startende leraressen en leraren...

...lopen vaak tegen dezelfde dingen aan. Als je net van de opleiding komt kan het lesgeven soms niet zo soepel gaan als je je had voorgesteld.
Dit komt vooral door de combinatie van lesinhoud aan de ene kant en leerlinggedrag aan de andere kant. Tijdens een les heeft een docent altijd te maken met deze twee aspecten die beide aandacht verdienen en goed gestuurd moeten worden. Hoe zit die balans in elkaar? Wanneer ligt de nadruk op wat?
Maar ook is bijvoorbeeld de start van een les vaak een onderdeel van de les waar beginnende docenten veel winst uit kunnen gaan halen.

Via beeldfragmenten zijn deze momenten goed inzichtelijk te krijgen en zit verbetering in het verschiet.

Ervaren docenten

Ervaren docenten...

…hebben al vele uren lesgeven achter de rug. Hierdoor zijn zij vaak kanjers op hun vakgebied door hun kennis, vaardigheden en rust, dus van grote waarde voor een school. Bij ervaren docenten kan het zijn dat bepaale gewoontes in de manier van lesgeven opeens niet meer blijken te werken bij een klas. Of ontbreekt het een periode aan energie om het lesgeven te organiseren en erop te reflecteren. Het kan ook voorkomen dat ervaren docenten blinde vlekken hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld dingen die “altijd” zo gegaan zijn en dus zo blijven gaan. De vraag is of die maniertjes nog steeds het gewenste effect hebben. Beeldcaching maakt inzichtelijk waar mogelijkheden tot verbetering liggen ten aanzien van de aansluiting met de doelgroep.

“Dan merk je dat je er veel meer op let omdat je het zelf terug hebt gezien…"

Gabriëlle Vosters, docent Godsdienst

Bekijk video